04.62730133 hoặc 097 250 6161LIÊN HỆ
0item(s)

Không có sản phẩm nào

Product was successfully added to your shopping cart.

Lynda.com - Color Management Essential Training (1DVD)

Nhận xét sản phẩm này

Xem nhanh

Lynda.com - Color Management Essential Training 1DVD
20.000 ₫

Kho hàng: Còn hàng

Chi tiết

Introduction

Welcome   01m 04s
Navigating this course   02m 05s
Understanding the exercise files   00m 58s
Understanding a color-managed workflow   01m 08s
Employing basic color-management workflow   03m 05s
Modifying the basic workflow   02m 56s
Understanding the importance of color   01m 31s
Understanding color   01m 19s
Understanding light   02m 12s
Understanding spectral power distribution   01m 39s
Understanding illuminants   01m 48s
Explaining the CIE XYZ color space   02m 27s
Explaining the LAB color space   01m 51s
Measuring color   02m 38s
Understanding metamerism   02m 09s
Defining hue, saturation, and lightness   01m 37s
Understanding the limitations of the CIE color spaces   02m 24s
Understanding colorants   01m 05s
Differentiating between RGB and CMYK   03m 30s
Understanding the color problem   02m 09s
Understanding devices   01m 17s
Understanding bit depth   03m 12s
Learning that digital color is ambiguous   02m 13s
Understanding a gamut   01m 17s
Defining dynamic range   00m 59s
Tone-response curves   01m 43s
Understanding pixels vs. dots   02m 21s
Understanding ICC profiles   02m 21s
Understanding color spaces   05m 52s
Solving the first color problem   03m 37s
Solving the second color problem   05m 21s
Learning about color engines   02m 34s
Understanding the relevance of rendering intents   04m 39s
Understanding the limitations of color management   02m 27s
Understanding the importance of process control   02m 30s
Learning display calibration essentials   03m 10s
Learning display characterization essentials   01m 37s
Understanding the importance of calibrating your display   01m 51s
Understanding LCD vs. CRT   01m 49s
Learning display calibration and profiling techniques   06m 56s
Learning display calibration and profiling demonstration   08m 10s
Understanding the importance of calibrating your scanner   01m 21s
Learning scanner calibration and profiling techniques   05m 32s
Learning scanner calibration and profiling demonstration   08m 30s
Understanding the importance of calibrating your printer   02m 58s
Learning printer calibration and profiling techniques   03m 33s
Learning printer calibration and profiling demonstration   06m 06s
Understanding ColorSync   01m 06s
Finding profiles in Mac OS X   02m 38s
Setting the current display profile in Mac OS X   01m 35s
ColorSync utility essentials   02m 58s
Understanding ICM   00m 41s
Finding profiles in Windows   01m 23s
Setting the current display profile in Windows   01m 01s
Learning how to print in Windows   01m 58s
Tagging, embedding, and assigning color profiles   01m 50s
Deciding whether to tag, embed, or assign   01m 38s
Editing spaces   02m 24s
Working spaces   02m 02s
Normalizing essentials   03m 31s
Understanding roles and responsibility in color management   03m 56s
Understanding ambient lighting conditions   06m 02s
Understanding print evaluation lighting conditions   05m 41s
Understanding color-management workflow   02m 14s
Understanding early and late binding workflows   03m 10s
Finding the proper balance in your workflow   14m 15s
Learning photographer workflow essentials   06m 23s
Learning creative or design to print workflow essentials   02m 58s
Learning prepress or print workflow essentials   03m 41s
Using the internet as output workflow essentials   00m 32s
Understanding color management in Adobe   01m 19s
Using the defaults in the Color Settings dialog box   05m 32s
Using Prepress 2 in the Color Settings dialog box   03m 45s
Explaining the "Ask when opening" dialogs   08m 17s
Color settings in InDesign and Illustrator   05m 51s
Understanding Pantone   11m 32s
Understanding photographer workflow: essential concepts   01m 44s
Understanding photographer workflow: advanced concepts   10m 14s
Understanding photographer workflow: essential print concepts   01m 36s
Understanding photographer workflow: advanced print concepts   04m 36s
Understanding photographer workflow: essential RGB concepts   01m 01s
Understanding photographer workflow: advanced RGB concepts   03m 26s
Understanding photographer workflow: advanced CMYK concepts   10m 52s
Understanding photographer workflow: advanced Epson B&W concepts   02m 46s
Understanding graphic design workflow: essential RGB concepts   01m 52s
Understanding graphic design workflow: advanced RGB concepts   07m 06s
Understanding graphic design workflow: essential CMYK concepts   01m 53s
Understanding graphic design workflow: advanced CMYK concepts   14m 28s
Understanding graphic design workflow: hard proofing   04m 30s
Understanding prepress workflow: essential RGB concepts   01m 48s
Understanding prepress workflow: advanced RGB concepts   13m 58s
Understanding prepress workflow: essential CMYK concepts   02m 18s
Understanding prepress workflow: advanced CMYK concepts   10m 18s
Understanding internet workflow essentials   01m 29s
Understanding internet workflow, advanced   03m 52s
Understanding graphic design workflow: essential CMYK concepts   03m 33s
Understanding graphic design workflow: advanced CMYK concepts   09m 53s
Understanding prepress workflow: essential CMYK concepts   11m 58s
Understanding graphic design workflow: essential CMYK concepts   03m 57s
Understanding graphic design workflow: advanced CMYK concepts   11m 07s
Understanding prepress workflow: essential CMYK concepts   17m 27s
Packaging your file as a PDF   06m 55s
Becoming acquainted with Acrobat color workflow   01m 04s
Understanding color settings   01m 34s
Learning soft proofing   03m 59s
Printing and hard proofing   03m 34s
Understanding color settings in QuarkXPress   06m 56s
Understanding graphic design workflow: essential CMYK concepts   02m 17s
Understanding graphic design workflow: advanced CMYK concepts   05m 41s
Understanding prepress workflow: essential CMYK concepts   03m 38s
00m 25s
Conclusion
Goodbye   00m 25s

Thông tin kỹ thuật

S8169
Chủ đề phần mềm Giáo trình học
Thể loại game Không
Phân loại Không

Từ khóa cho sản phẩm

Từ khóa phân biệt bằng khoảng trăng. Sử dụng một dấu ngoặc kép (') cho các cụm từ.

  1. Nhận xét sản phẩm này

Viết nhận xét của bạn về sản phẩm này

Bạn đánh giá sản phẩm này thế nào? *

  1 sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao
Chất lượng SP

This is custom tab. You can add custom tab as an attribute for entire products, or for each categories. You can add CMS content such as sizing guide or videos to enhance product detail.